Kumppanuutta
Taxact Oy toimii osana asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyöverkostoa, jossa hyödynnämme eri alojen parhaiden osaajien asiantuntemusta, keskittyen itse kukin omiin vahvuuksiimme. Haluamme kumppanuusverkostomme kautta löytää asiakkaidemme kuhunkin tarpeeseen ja tilanteeseen parhaan asiantuntemuksen ja meitä kiinnostaa yhteistyö, josta asiakkaamme mahdollisimman paljon hyötyvät. Jos olet kiinnostunut kumppanuudesta, ota yhteyttä.

Kaikki arvonlisäverotuksestasi

Taxact Oy palvelee kaikissa arvonlisäverotusta koskevissa erityiskysymyksissä.
Itselle tärkeässä tai poikkeuksellisessa, tulkinnallisessa tilanteessa on usein syytä hakea ennakolta tieto siitä, miten Verohallinto tulee tilanteen verotuksessa menettelemään. Hyvin muotoiltu ja ajoissa tehty ennakkoratkaisuhakemus antaa oikeusvarmuutta ja mahdollistaa ongelmatilanteessa tarvittavan reagoinnin riittävän ajoissa.

Kaikki tavallisesta poikkeavat, yrityksesi arvonlisäverotusta koskevat päätökset kannattaa vähintään luetuttaa arvonlisäveroasiantuntijalla. Konserniverokeskuksen asiakasyritystenkin osalta valitettavan usein selvästi tulkinnallisesta ja verovelvolliselle vahingollisesta päätöksestä ei haeta muutosta. Ilman arvonlisäverotuksen syvällistä ymmärrystä, Verohallinnon tulkintojen oikeellisuutta ja perustelujen pitävyyttä on vaikeaa arvioida. Luottamus siihen, että Verohallinto tietää paremmin, ei takaa oikeaa lopputulosta. Lukuisissa tilanteissa kilpailijoiden arvonlisäverokäsittely poikkeaa toisistaan siitä syystä, että joku yritys on valittanut omaa verotusta koskevasta päätöksestä ja se on oikaistu hallinto-oikeudessa. Mikäli asia ei etene KHO:n ratkastavaksi, kuten ylensää käy, jää erilainen menettely voimaan pysyvästi. Verohallinto ei muuta menettelyään muiden verovelvollisten osalta hallinto-oikeuden päätösten perusteella. Tulkinnalliset, itselle epäedulliset ratkaisut on siten syytä aina haastaa, mikäli kilpailijoille ei haluta antaa perusteetonta etumatkaa.
 • Ennakkoratkaisuhakemukset
 • Valitusasiat
 • Kassavirtaoptimointi
 • Konsernin sisäisen rahoituksen Alv-neutralointi
 • Arvonlisäverotuksen hallinnointi erilaisissa projekteissa
 • Järjestelmätarkastukset
 • Tullisuunnittelu
 • Valmiste- ja energiaverotus
 • Vakuutusmaksuverotus
 • Koulutukset
 • Verotarkastukset
 • Alv-kartoitukset ja ohjeistukset